TOP 5 DATA CHỨC VỤ 12-2022

281 data nhân sự có chức vụ cấp quản lý trở lên, đầy đủ tên, email, số điện thoại, tên doanh nghiệp

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 54814

Download link: Danh sach 281 giam doc, quan ly tai hcm.xlsx

12000 data khách hàng cấp cao chức vụ từ quản lý, trưởng phòng trở lên.

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: cả nước

Data file number: 3368960

Download link: 12.000 KH TU TRUONG PHONG TRO LEN-co email.xls

Tên công ty, Tên chủ doanh nghiệp, Chức vụ, Mobile, email

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: cả nước

Data file number: 55234

Download link: Data khách hàng.xlsx

Danh sách 772 hội doanh nhân TPHCM,chức vụ, công ty, số điện thoại, email, ngành nghe kinh doanh..

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 367104

Download link: 73_DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM.xls

Danh sách 4.700 quản lý cấp cao tại tp.HCM đầy đủ tên tuổi chức vụ, sdt, email

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1126400

Download link: 4700 danh sach quanlycapcao_hochiminh.xls

Previous Post Next Post