TOP 5 DATA MARKETING 12-2022

1

68.Danh sach CEO - marketing tai TpHCM - HaNoi - email

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 51200

Download link: 68.Danh sach CEO - marketing tai TpHCM - HaNoi - email.xls

2

data chất lượng cao và mới khai thác được cho anh em dùng telesale và email marketing

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Cần Thơ

Data file number: 36859

Download link: data cac chu doanh nghiep tinh can tho.xlsx

3

1000 data chủ doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kể cả email cho email marketing

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hà Nội

Data file number: 143156

Download link: 1000 data chủ doanh nghiệp HN có email đầy đủ.xlsx

4

2700 email các công ty du lịch để làm email marketing

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: cả nước

Data file number: 79110

Download link: 2700 Mail Cty du lịch.csv

5

Nhân viên làm việc trong lĩnh vực marketing tại các doanh nghiệp khu vực Hà Nội. Data được thu thập tháng 6

Information type: công nhân viên chức

Local: Hà Nội

Data file number: 16550

Download link: Data nhân viên mkt.xlsx

Previous Post Next Post