TOP 5 DATA THAM GIA 12-2022

Danh sách toàn bộ khách hàng tự đăng ký tham gia lớp học online để tìm hiểu về đầu tư chứng khoán

Information type: chứng khoán

Local: cả nước

Data file number: 91350

Download link: Danh_sácg_21 (Autosaved).xlsx

DS 100 KH LÀ NỘI TRỢ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DẠY NẤU ĂN TẠI TPHCM

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 16959

Download link: 100 KH NỘI TRỢ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DẠY NẤU ĂN.xlsx

Thông tin khách hàng tham gia chơi casino online, chi tiền cụ thể

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 69627

Download link: data-550.xlsx

Danh sách học sinh - phụ huynh tham dự trại hè và tham gia đào tạo khóa kỹ năng tiếng anh HCM và các khu vực tỉnh miền Nam

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 353797

Download link: Data_English&Camp.xlsx

652 DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 652 /QĐ-SNV ngày 13 tháng 11 của Giám đốc Sở Nội vụ)

Information type: công nhân viên chức

Local: Bình Thuận

Data file number: 1217986

Download link: 652-danh sách kèm quyết định Sở Nội vụ.signed.pdf

Previous Post Next Post