TOP 5 DATA THAM GIA 12-2022

1

Danh sach khach hang tham gia bao hiem Phi nhan tho Bao Long cua Dung nam. Cap nhat thang 5 nam

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 81874

Download link: Danh sach khach hang tham gia bh.xlsx

2

3025 khách hàng tham gia thị trường chứng khoán, forex

Information type: chứng khoán

Local: cả nước

Data file number: 211212

Download link: Danh sách khách hàng đầu tư chơi forex.xlsx

3

652 DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 652 /QĐ-SNV ngày 13 tháng 11 của Giám đốc Sở Nội vụ)

Information type: công nhân viên chức

Local: Bình Thuận

Data file number: 1217986

Download link: 652-danh sách kèm quyết định Sở Nội vụ.signed.pdf

4

40000 data khách tham gia quay thưởng tại các chợ trên toàn quốc, đủ loại ngành nghề,

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 14138370

Download link: data quay thưởng các chợ.xlsx

5

Danh sách các doanh nhân đăng ký để tham gia mua bán và tìm hiểu bất động sản

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 156184

Download link: Cau Lac Bo Doanh Nhan TPHCM.xlsx

Previous Post Next Post