TOP 5 DATA BẮC TỪ LIÊM 1-2023

1

445 Ct2 789 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 43063

Download link: 445 Ct2 789 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội.xlsx

2

321 Megastar Dominium C1 C2 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 30205

Download link: 321 Megastar Dominium C1 C2 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội.xlsx

3

hơn 600 số căn hộ 789 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 44284

Download link: Full CT1 789 Xuan Dinh.xlsx

4

1300 43 Phạm Văn Đồng Bộ Công An Ct1234 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 611840

Download link: 1300 43 Phạm Văn Đồng Bộ Công An Ct1234 Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm Hà Nội.xls

5

427 Ct1 789 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 48758

Download link: 427 Ct1 789 Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm Hà Nội.xlsx

Previous Post Next Post