TOP 5 DATA BÌNH THẠNH 1-2023

1

6000 data khách hàng mua căn hộ Vinhome Central Park, Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 289890

Download link: 6000 Data Kh VinHome CentralPark.xlsx

2

Danh sách khách hàng gửi tiết kiệm ở Bình Thạnh cập nhật năm chất lượng cho anh em khu vực phía Đông

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 1532298

Download link: Danh sách khách hành gửi tiết kiệm ở Bình Thạnh năm chất lượng cao cho anh khu vực phía Đông.xlsx

3

Data tòa Park 3, Vinhome Central Park, Bình Thạnh,Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 38196

Download link: Park 3 Vinhome Central Park.xlsx

4

Trường Tiểu học Quốc tế Á Châu Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 104795

Download link: Tiểu học Quốc tế Á Châu Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh.xlsx

5

431 The Manor Bình Thạnh Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 327168

Download link: 431 The Manor Bình Thạnh Tphcm.xls

Previous Post Next Post