TOP 5 DATA FACEBOOK 1-2023

data chạy quảng cáo Facebook chuẩn. Khu vực Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 21782

Download link: FB 12 TRIỆU.xlsx

400 khách hàng tổng hợp quảng cáo facebook. có nhu cầu về nhà phố, căn hộ tại thành phố hồ chí minh. 5

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 30210

Download link: 400 khách hàng quảng cáo có nhu cầu cao về căn hộ tại tp.hcm.xlsx

Data lấy từ Facebook các số điên thoại có quan tâm đến bất động sản

Information type: bất động sản

Local: Cần Thơ

Data file number: 18497

Download link: Data FB KV Hâu Giang- Cần Thơ .xlsx

2000 DATA KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA SẢN PHẨM ĐỒ GIA DỤNG ONLINE TOÀN QUỐC TRÊN FACEBOOK

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 149439

Download link: 1.xlsx

400 khách hàng quảng cáo facebook có nhu cầu rất cao về nhà phố khu vực long an tháng 7

Information type: bất động sản

Local: Long An

Data file number: 27767

Download link: 400 khách hàng có nhu cầu mua nhà phố cùng ven.xlsx

Previous Post Next Post