TOP 5 DATA GIỚI TÍNH 1-2023

1

Cập nhật 100 data Khach hang o TPHCm Có họ tên, mail, sdt, nghề nghiệp, giới tính, CMND, địa chỉ

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 674142

Download link: 500 khach hang co tai san 10 ty.pdf

2

9651 data Khach hang MSB o TPHCm Có họ tên, mail, sdt, nghề nghiệp, giới tính, CMND, địa chỉ

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1000913

Download link: 10k Khách hàng MSB ở TPHCM sdt, mail.xlsx

3

khách hàng, giới tính, tuổi, thu nhập, trình độ,...

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 29066

Download link: Sales_Data.xlsx

4

họ tên HS, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, họ tên ba mẹ, số ĐT

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 45217

Download link: TH BÌNH QUỚI KHỐI 1 (SN2016).xlsx

5

112 Đoàn viên ĐH Bách Khoa HN, gồm thông tin họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nơi sinh, số điện thoại, dân tộc,giới tính

Information type: giáo dục

Local: Hà Nội

Data file number: 22484

Download link: đoàn viên.xlsx

Previous Post Next Post