TOP 5 DATA HUYỆN 1-2023

lãnh đạo các cơ quan hành chính, chủ tịch quận huyện, phường xã, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, giám đốc sở ban ngành TPHCM.

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 66626

Download link: cơ quan hành chính TPHCM.xlsx

Danh sách các cửa hàng kinh doanh khu vực huyện Long Thành

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Đồng Nai

Data file number: 18112

Download link: Ghi số Long Thành.xlsx

Data 203 danh sách phụ huynh học sinh trường TTGDTX huyện nam sách tỉnh Hải Dương, data này tôi mua tháng 2 chúc các bạn khai thác thành côngcông

Information type: giáo dục

Local: Hải Dương

Data file number: 93184

Download link: 203 TT GDTT NAM SÁCH HẢI DƯƠNG.xls

Danh sách Bệnh viện - Cơ sở Y tế phân theo quận huyện -

Information type: sức khỏe

Local: cả nước

Data file number: 18809240

Download link: So luong va danh sach Benh vien - Co so Y te - Nha thuoc phan theo quan huyen nam OK.xlsx

Danh bạ phòng giáo dục của các Huyện và Tỉnh của Sở giáo dục Tỉnh Quảng Nam

Information type: giáo dục

Local: Quảng Nam

Data file number: 631168

Download link: Danh bạ Phòng GDĐT_QUẢNGNAM.pdf

Previous Post Next Post