TOP 5 DATA HUYỆN 1-2023

1

Danh sách Bệnh viện - Cơ sở Y tế phân theo quận huyện -

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 18809240

Download link: So luong va danh sach Benh vien - Co so Y te - Nha thuoc phan theo quan huyen nam OK.xlsx

2

Danh sách các cửa hàng kinh doanh khu vực huyện Long Thành

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Đồng Nai

Data file number: 18112

Download link: Ghi số Long Thành.xlsx

3

Danh bạ phòng giáo dục của các Huyện và Tỉnh của Sở giáo dục Tỉnh Quảng Nam

Information type: giáo dục

Local: Quảng Nam

Data file number: 631168

Download link: Danh bạ Phòng GDĐT_QUẢNGNAM.pdf

4

Danh sach cập nhật hơn 60.000 khách hàng địa chỉ số điện thoại các cá nhân doanh nghiệp địa bàn huyện HocMon

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 10792960

Download link: 65000 ca nhan doanh nghiep H Hoc Mon.xls

5

Danh sách doanh nghiệp tại huyện Hoài Nhơn - Hoài Ân, Bình Định

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Bình Định

Data file number: 25677

Download link: DS DOANH NGHIỆP Ở HUYỆN HOÀI NHƠN - HOÀI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH.xlsx

Previous Post Next Post