TOP 5 DATA ĐÔNG HÀ 1-2023

1

494 số KH chung cư K3-Kpark, Văn Phú, Hà Đông Hà Nội, cập nhật 30/3

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 130875

Download link: K3.xlsx

2

1121 The Pride Hải Phát Hà Đông Hà Nội Đ1

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 620544

Download link: 1121 The Pride Hải Phát Hà Đông Hà Nội Đ1.xls

3

223 Sông Đà Hà Đông Tower Hà Đông Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 57856

Download link: 223 Sông Đà Hà Đông Tower Hà Đông Hà Nội.xls

4

87 Hồ Gươm Plaza Hà Đông Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 39936

Download link: 87 Hồ Gươm Plaza Hà Đông Hà Nội.xls

5

711 Flc Hh3 Garden City Hà Đông Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 38480

Download link: 711 Flc Hh3 Garden City Hà Đông Hà Nội.xlsx

Previous Post Next Post