TOP 5 DATA QUẬN 7 1-2023

1

data khách hàng dự án căn hộ Park view quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh update. chuẩn thông tin chính chủ. cám ơn

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 38978

Download link: 485 - PARK VIEW.xlsx

2

559 Florita - Quận 7 Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 138240

Download link: 559 Florita - Quận 7 Tphcm.xls

3

Trường TH Võ Thị Sáu Quận 7 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 182665

Download link: TH Võ Thị Sáu Quận 7 TP Hồ Chí Minh.xlsx

4

500 khách hàng mua dự án căn hộ QUận 7 ,cập nhật tháng 7 , thích hơp telesale căn hộ khu Nam

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 61827

Download link: 421163348-1000-KH-Q7.xlsx

5

Data 300 khách hàng đầu tư Khu Dân Cư Jamona quận 7

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 21189

Download link: JAMONA Q.7.xlsx

Previous Post Next Post