TOP 5 DATA SHOP 1-2023

1

Danh sách khách hàng mua shophouse Grand World của Vin Gruop có hộ khẩu ở Hồ Chí Minh: bao gồm đầy đủ số điện thoại, email, địa chỉ

Information type: bất động sản

Local: Kiên Giang

Data file number: 17824

Download link: Data khách hàng - HCM PKD.xlsx

2

danh sách 150 khách hàng mua shophouse các dự án lớn tại thành phố hồ chí mình

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 21423

Download link: data hcm shophouse.xlsx

3

Dữ liệu người dân đi chợ online tại Bến Tre (Shopee; Lazada;..)

Information type: #data

Local: Bến Tre

Data file number: 19453

Download link: Dữ liệu người dân đi chợ online tại Bến Tre

4

11 Shop House Sky Center Tân Bình Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 9775

Download link: 11 Shop House Sky Center Tân Bình Tphcm.xlsx

5

Dữ liệu người đặt hàng online tại Hà Tĩnh (Shopee; Tiki;..)

Information type: #data

Local: Hà Tĩnh

Data file number: 32918

Download link: Dữ liệu người đặt hàng online tại Hà Tĩnh

Previous Post Next Post