TOP 5 DATA SHOP 1-2023

data 1800 khách hàng mua hàng shopee, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, số tiền đơn hàng khách đã mua và trạng thái đã giao hàng thành công hay hoàn hàng

Information type: shopping

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 182461

Download link: danh sách khách hàng mua shopee.xlsx

8 Shop House Richmond City Bình Thạnh Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 9512

Download link: 8 Shop House Richmond City Bình Thạnh Tphcm.xlsx

Data khách hàng đã mua căn hộ và shophouse tại khu đô thị sala quận 2

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 154869

Download link: SHOPHOUSE SALA.xlsx

Danh sách khách mua sắm online tại Lạng Sơn (Shopee; Sendo;..)

Information type: shopping

Local: Lạng Sơn

Data file number: 24986

Download link: Danh sách khách mua sắm online tại Lạng Sơn

Data khách hàng đặt hàng online ở Khánh Hòa (Tiki; Shopee;..)

Information type: shopping

Local: Khánh Hòa

Data file number: 46333

Download link: Data khách hàng đặt hàng online ở Khánh Hòa

Previous Post Next Post