TOP 5 DATA TÀI CHÍNH TỐT 1-2023

1

Data 3000 số khách hàng mua masteri, khách có tài chính tốt có nhu cầu đầu tư bất động sản

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 349572

Download link: 3.000 KHÁCH Masteri.xlsx

2

30k khách hàng tài chính tốt, tiêu dùng từ 20tr/ tháng

Information type: #data

Local: Hà Nội

Data file number: 1595251

Download link: DATA HN 30k Khach tai chinh cao HN.xlsx

3

Danh Sách Khách Hàng kinh doanh tại hải dương. khách có tài chính tốt .

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hải Dương

Data file number: 551682

Download link: 12-10-08-48-danhsachkhachhang-Linh.xlsx

4

Data KH mua căn hộ cao cấp Quận 2, có tài chính tốt đầu tư nhiều dự án căn hộ Khu Đông SG

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 73728

Download link: 520651413-palm-city.xls

5

Data danh sách 800 khách hàng sở hữu căn hộ tại dự án sky center, khách có nhu cầu đầu tư bất động sản tài chính tốt

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 143360

Download link: DU AN SKY CENTER 800 HỘ.xls

Previous Post Next Post