TOP 5 DATA TÀI KHOẢN 1-2023

1

1050 Khách hàng mở tài khoản giao dịch tại Chứng Khoán Tân Việt

Information type: chứng khoán

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 223232

Download link: 1050 KH TVSI HCM.xls

2

Danh sách 1000 khách hàng, đến từ Hà Nội, data về thông tin số dư tài khoản Vietcombank

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hà Nội

Data file number: 89113

Download link: Danh sach 1000 khach hang VCB_HN.xlsx

3

100 số khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng vietcombank tại thành phố Hồ Chí Minh data ghi rõ thông tin và địa hỉ liên hệ của khách hàng

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 16209

Download link: 100 số data.xlsx

4

KH CÓ TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM Ở HÀ NỘI, TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM Ở HÀ NỘI, KH

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hà Nội

Data file number: 56698

Download link: KH tài khoản tk HN.xlsx

5

DATA KHÁCH HÀNG TELESALE THÀNH CÔNG MỞ THẺ, TÀI KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG ACB

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 29573

Download link: ltelesal thang cong.xlsx

Previous Post Next Post