TOP 5 DATA TIẾT KIỆM 1-2023

1

data khách gửi tiết kiệm VTB, cập nhật đủ thông tin khách hàng, phù hợp cho các bạn BDS liên hệ

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 23240

Download link: data tiết kiệm VTB ( Lê Kiệt).xlsx

2

Danh sách khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ ở Quận 1 Tp Hồ Chí Minh

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1459200

Download link: DSKH NGAN HANG TK TU 50 TRIEU - Q.11 1990.xls

3

danh sách các khánh hàng đang gửi tiết kiệm trong khu vực thành phố hà nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 839148

Download link: KH tiết kiệm HN.xlsx

4

Danh sách khách hàng tham gia gửi tiết kiệm ở ngân hàng, khu vực toàn quốc

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 38991

Download link: Data ngân hàng.xlsx

5

Danh sách khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng ACB. Chúc anh em khai thác thành công.

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 939008

Download link: DSKH NGAN HANG ACB GOI TIEN TIET KIEM 5.600.xls

Previous Post Next Post