TOP 5 DATA ĐẤT XANH 2-2023

1

danh sách khách hàng đầu tư bất động sản của đất xanh

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 175796

Download link: 1200data.xlsx

2

270 Kh Mua Bđs Đất Xanh

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 37049

Download link: 270 Kh Mua Bđs Đất Xanh.xlsx

3

578 Khách hàng mua Bất Động Sản Đất Xanh tại Tp. Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 172032

Download link: 16. Danh sách 578 Khách hàng mua Bất Động Sản Đất Xanh tại Tp. Hồ Chí Minh.xls

4

2200 Khách hàng OPAL GARDEN THỦ ĐỨC,Khách hàng Đất xanh, Thích hợp telesale bất dộng sản căn hộ

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 144023

Download link: 2200 Khách hàng OPAL GARDEN THỦ ĐỨC.xlsx

5

100 khách hàng mua căn hộ chung cư Luxgarden Đất xanh, đường Huỳnh tấn Phát quận 7, Data dành cho bất động sản, tài chính, ngân hàng gọi điện...

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 36337

Download link: BBBBBBBBB.xlsx

Previous Post Next Post