TOP 5 DATA CẤP CAO 2-2023

1

Danh sách 1289 anh chị lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực kê toán tại HCM

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 100089

Download link: ke toan.xlsx

2

100, quản lí cấp cao ngành cơ khí, hồ chí minh,

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 18520

Download link: QL ngành cơ khí.xlsx

3

6000 quản lý cấp cao TP.HCM dành cho các tổ chức tín dụng và các ngân hàng

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1688576

Download link: 6.000 QUẢN LÝ CẤP CAO TP.HCM.xls

4

Data 742 lãnh đạo quản lý cấp cao có địa chỉ tại tp.HCM

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 82758

Download link: 742 Quản lý cấp cao HCM.xlsx

5

Danh sách 4.700 quản lý cấp cao tại tp.HCM đầy đủ tên tuổi chức vụ, sdt, email

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1126400

Download link: 4700 danh sach quanlycapcao_hochiminh.xls

Previous Post Next Post