TOP 5 DATA CHỦ HỘ 2-2023

1

Danh sách chủ hộ mua căn hộ Madison Thi Sách Quận 1 của Novaland

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 18195

Download link: MADISON-2.xlsx

2

data khách hàng khu vực mỹ tho chủ hộ đóng tiện điện phù hợp sale bds khu vực đó

Information type: bất động sản

Local: Tiền Giang

Data file number: 10409772

Download link: MY_THO.xls

3

Danh sách khách hàng vip là chủ hộ taị Sailing tower quận 1. Tên, sđt, địa chỉ

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 44544

Download link: VIP SAILLING TOWER Q1.xls

4

Danh sách 18 Block chủ hộ căn hộ Vinhomes Central Park

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 1155662

Download link: Data-Chu-Ho-VHCP-1.xlsx

5

2000 Chủ hộ kinh doanh tại thị trấn văn giang Hưng Yên. Chúc anh em khai thác thành công

Information type: bất động sản

Local: Hưng Yên

Data file number: 102048

Download link: 2k Chủ Hộ VGiang HY.xlsx

Previous Post Next Post