TOP 5 DATA KHÓA HỌC 2-2023

1

Danh sách mua khóa học Tiếng Anh Toeic Online (có tên, sdt, email)

Information type: giáo dục

Local: cả nước

Data file number: 24390

Download link: Danh sách học viên đăng lý khóa học Tiếng Anh Toeic Online (có tên, sdt, email).xlsx

2

Data khách hàng quan tâm khóa học Tiếng Anh tại Hà Nội và các tỉnh thành khác lân cận

Information type: giáo dục

Local: Hà Nội

Data file number: 72013

Download link: data Linh TAGT.xlsx

3

Danh sách nhân viên kế toán quan tâm các khóa học kế toán tài chính, quản trị. Danh sách được thu thập tháng 2

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 19580

Download link: Data kế toán viên.xlsx

4

Danh sách nhân viên kế toán, phòng tài chính có quan tâm tới khóa học về kế toán chuyển đổi IFRS, được thu thập tháng 3

Information type: công nhân viên chức

Local: Hà Nội

Data file number: 23064

Download link: Data IFRS.xlsx

5

Danh sách kế toán viên, nhân viên tài chính quan tâm tới khóa học kế toán, quản trị. Danh sách được thu thập tháng 4

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 29504

Download link: Data Quan tâm kế toán quản trị.xlsx

Previous Post Next Post