TOP 5 DATA NGÂN HÀNG 2-2023

FILE CHO CÁC BẠN LÀM NGÂN HÀNG , CÔNG TY TÀI CHÍNH CÓ CMND, SDT , TÊN KH , TÊN SẢN PHẨM CHÚC CÁC BẠN LÀM THẬT TỐT

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Sóc Trăng

Data file number: 24600

Download link: 100s TÀI CHÍNH SÓC TRĂNG 2401.xlsx

Data sinh viên ngành ngân hàng và có đầy đủ SDT và địa chỉ

Information type: giáo dục

Local: cả nước

Data file number: 115850

Download link: 568 sinh viên ngành ngân hàng.xlsx

Data ngân hàng khách hàng có nhu cầu lớn file 200 data chất lương đã làm hồ sơ.

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 239689

Download link: bc data tháng 3.xlsx

Data ngân hàng ACB. Phù hợp cho các bạn telesale bđs

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 104272

Download link: 1.000 KH ACB VIP.xls.xlsx

3000 data khách hàng có tiền gửi ngân hàng Hồ Chí Minh, mới khai thác 40%, tỉ lệ nghe máy cao, chúc anh em khai thác tốt

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 219320

Download link: 5_6336581284348823786.xlsx

Previous Post Next Post