TOP 5 DATA QUẢNG TRỊ 2-2023

danh sách số điện thoại của Sở y tế Tỉnh Quảng Trị data được cùng cấp bởi sở y tế Tỉnh Quảng Trị

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Quảng Trị

Data file number: 17462

Download link: Sở_Y_Tế.xlsx

Danh sách hơn 1000 số điện thoại và mail của lãnh đạo tỉnh quảng trị và các phòng ban

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Quảng Trị

Data file number: 199558

Download link: data-co-quan-nha-nuoc-quang-tri_compress.xlsx

Data người tiêu dùng đi chợ online ở Quảng Trị (Shopee; Tiki;..)

Information type: shopping

Local: Quảng Trị

Data file number: 21822

Download link: Data người tiêu dùng đi chợ online ở Quảng Trị

Danh sách số điện thoại lãnh đạo tỉnh quảng trị và số điện thoại lãnh đạo cục hải quan thành phố đông hà

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Quảng Trị

Data file number: 26677

Download link: DANH-BẠ-ĐIỆN-THOẠI-LÃNH-ĐẠO-CỤC-VÀ-LÃNH-ĐẠO-CÁC-ĐƠN-VỊ-TRỰC-THUỘC.pdf

Cập nhật data các Trường Tư thục của Tỉnh Quảng Trị data bao gồm sdt và địa chỉ của BGH

Information type: giáo dục

Local: Quảng Trị

Data file number: 48433

Download link: Cap nhat ds cac truong tu thuc.docx

Previous Post Next Post