TOP 5 DATA CITY 3-2023

1

145 palm city An Phú Quận 2 TPHCM

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 73216

Download link: 145 palm city An Phú Quận 2 TPHCM.xls

2

1000data khách hàng mua nhà ở Home City Trung kính Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 201674

Download link: data-homecity-trung-kinh-4-toa.pdf

3

Khu đô thị city land gò vấp, data khách hàng khu đo thị city land gò vấp

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 100107

Download link: khu do thi city land_gò vấp 1100.xlsx

4

1219 Home City Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 102744

Download link: 1219 Home City Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội.xlsx

5

Danh sách 643 khách hàng sở hữu căn hộ toà Ruby vinhome smart city

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 56168

Download link: Ruby S01 Smart city.xlsx

Previous Post Next Post