TOP 5 DATA DỊCH VỤ 3-2023

1

1000 data khách hàng dùng dịch vụ ở thẩm mỹ viện hàn quốc công nghệ hiện đại

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 105915

Download link: dataaa khách hàng dùng dịch vụ của thẩm mỹ viện hàn việt să.xlsx

2

Danh sách cán bộ công nhân viên EVN phát triển dịch vụ thuê kênh riêng TPHCM

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 57344

Download link: DANH SACH CBCNV EVN PHAT TRIEN DICH VU THUE KENH RIENG TAI TP.HCMP.xls

3

1.600 khách hàng mua xe hơi tại thành phố hồ chí minh cho anh em làm dịch vụ về xe bảo hiểm và các lĩnh vực khác

Information type: xe hơi

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 297984

Download link: 1.600 KH MUA XE HOI TPHCM.xls

4

Danh sách data khách hàng sử dụng dịch vụ Vcb. Danh sách bao gồm tên và email khách hàng

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hà Nội

Data file number: 140122

Download link: Danh sách khách hàng Vcb - email.xlsx

5

Danh sách doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh các ngành dịch vụ, thực phẩm, trang sức, v.v

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 21863

Download link: Danh sách Doanh nghiệp HCM.xlsx

Previous Post Next Post