TOP 5 DATA MOBI 3-2023

1500 Mobi, Phụ huynh học sinh Q.6, Q.8, Q.Bình Tân. Hồ chí Minh, cập nhật tháng 9

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 111694

Download link: 1500 Mobi. PHHS. Q6.Q8.QBinh tan.xlsx

1.090 CAC CTY TPHCM CO MOBILE. khách hàng chất lượng. nguồn tài chính cao

Information type: bảo hiểm

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 374784

Download link: 1.090 CAC CTY TPHCM CO MOBILE.xls

Danh sách 50.000 khách hàng của phần mềm Nova CRM. Có cả số mobifone và viettel. Chúc các bạn may mắn.

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 3826393

Download link: BĐS DS 50.000 KH NOVALAND.xlsx

KHACH HANG CO NHU CAU GUI SO TIET KIEM, PHU HOP ANH EM SALE BAO HIEM VA NGAN HANG, BAT DONG SAN, KHACH DUNG SIM MOBI

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 23234

Download link: DATA KH GUI NHU CAU GUI TIET KIEM, KH SIM MOBI.xlsx

Tên công ty, Tên chủ doanh nghiệp, Chức vụ, Mobile, email

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: cả nước

Data file number: 55234

Download link: Data khách hàng.xlsx

Previous Post Next Post