TOP 5 DATA NGÀNH NGHỀ 3-2023

1

1100 Khách hàng HSC tại cho telesale mọi ngành nghề trên cả nước chúc anh em thành công

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 300032

Download link: 1.100 KHACH HANG HSC HCM.xls

2

1500 giám đốc công ty lớn ở hà nội phù hợp sale mọi ngành nghề

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hà Nội

Data file number: 222297

Download link: 1.500 GIAM DOC HA NOI.xlsx

3

100 doanh nghiệp được thành lập T8 tại đà nẵng. Data có tên công ty, mã số thuế, ngành nghề, địa chỉ, tên người đại diện

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Đà Nẵng

Data file number: 18554

Download link: Đà_nẵng.xlsx

4

Danh sách hơn 300 hộ kinh doanh tại TP Châu Đốc Tỉnh An Giang. Nội dung data gồm tên cơ sở, địa chỉ HKD, ngành nghề kinh doanh, tên chủ cở, số điện thoại. doanh thu dự kiến

Information type: #data

Local: An Giang

Data file number: 40573

Download link: 300_HKD_CHAU DOC AN GIANG.xlsx

5

13.000 giám đốc công ty vận tải du lịch và các ngành nghề khác. được lọc bài bản và chia theo cột

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 286514

Download link: 112-TP HCM - Giam doc cong ty van tai, du lich.xlsx

Previous Post Next Post