TOP 5 DATA VIEW 3-2023

1

610 9view - Quận 9 Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 44952

Download link: 610 9view - Quận 9 Tphcm.xlsx

2

Moonlight Park View Bình Tân Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 41823

Download link: Moonlight Park View Bình Tân Tphcm.xlsx

3

340 Tòa M2 M3 Mipec City View Hà Đông Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 26988

Download link: 340 Tòa M2 M3 Mipec City View Hà Đông Hà Nội.xlsx

4

The Goldview Quận 4 Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 82432

Download link: The Goldview Quận 4 Tphcm.xls

5

data 465 khách hàng trong khu chung cư the gold view, bao gồm các thành viên cao cấp

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 4982478

Download link: GOLDVIEW -HOAN THIEN.xlsx

Previous Post Next Post