TOP 5 DATA VIEW 3-2023

485 Park View - Quận 7 Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 36563

Download link: 485 Park View - Quận 7 Tphcm.xlsx

Data danh sách 2000 khách hàng tại chung cư cao cấp Lake View HCM,ngày đăng 28/4.Vao 15h20 phut.

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 18482

Download link: Data 2000 khách hàng Lake View HCM.xlsx

Danh sách khách hàng Moonlight ParkView. Có tên tuổi, ngày tháng năm sinh, mã căn - số điện thoại chi tiết. Danh sách update mới

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 41823

Download link: Full Moonlight parkview (1).xlsx

data dự án Moonlight Parkview và Moonlight Boulevard của Tập đoàn Hưng Thịnh. Đây là những khách hàng tiềm năng nhất của khu vực quận Bình Tân, khu Tên Lửa. 2 dự án đều đã có sổ hồng. Giá trị gia tăng căn hộ rất tốt

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 94122

Download link: Moonlight Parkview & Moonlight Boulevard.xlsx

610 9view - Quận 9 Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 44952

Download link: 610 9view - Quận 9 Tphcm.xlsx

Previous Post Next Post