TOP 5 DATA VIP 3-2023

1

ds 312 khách hàng vip thường xuyên mua hàng shoppe. muốn cùng nhau chia sẻ.

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 35460

Download link: kh vip mua hang shoppe.xlsx

2

danh sách 600 khách hàng vip, chứng khoán, đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, data dữ liệu khách hàng.

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 183808

Download link: 600 KHACH HANG.xls

3

2.657 Vip Đầu Tư Bđs Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 557568

Download link: 2.657 Vip Đầu Tư Bđs Hà Nội.xls

4

1000 Kh Tiet Kiem Vip Ngan Hang Aaa

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 336896

Download link: 1000 Kh Tiet Kiem Vip Ngan Hang Aaa.xls

5

739 Danh sách khách hàng bảo hiểm dầu khi xe vip tại HN - Phần 1

Information type: #data

Local: Hà Nội

Data file number: 437248

Download link: 739-DsKh-Bảo-Hiểm-Dầu-Khi-Xe-VIP-HN-P1.xls

Previous Post Next Post