TOP 5 DATA ĐẦU TƯ 4-2023

1

Dự án Panorama Nha Trang, loại hình condotel, khách đầu tư là chủ yếu.

Information type: bất động sản

Local: Khánh Hòa

Data file number: 129240

Download link: Panorama Nha Trang - Copy.xlsx

2

600 Kh,Đầu Tư Vàng

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 439808

Download link: 600 Kh,Đầu Tư Vàng.xls

3

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP ĐẦU TƯ DỰ ÁN SUNRISE BAY - ĐÀ NẴNG. KHÁCH HÀNG TƯƠNG ĐỐI DỄ TƯƠNG TÁC, CHÚC ANH EM THÀNH CÔNG

Information type: bất động sản

Local: Đà Nẵng

Data file number: 77094

Download link: Sunrise Bay -Đà Nẵng.xlsx

4

Data khách hàng mua căn hộ Citygate Tower , P16 ,Q8. Khách hàng đầu tư ! Chúc các anh em thành công !!!

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 128224

Download link: Citygate 1.xlsx

5

100.000 số đầu tư bất động sản VIP trên toàn quốc phần 1.

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 14415872

Download link: SỐ 415_XEM_Phan 1-DS 100.000 VIP BDS HCM.xls

Previous Post Next Post