TOP 5 DATA BỆNH VIỆN, BỆNH NHÂN 4-2023

1

Danh sách 200 bác sĩ và trưởng khoa các phòng khám, bệnh viện TPHCM

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 54784

Download link: 200 Bac si.xls

2

Hơn 300 bác sỉ tại các bệnh viện ở Tp. HCM

Information type: sức khỏe

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 20818

Download link: Data Bác Sỉ.xlsx

3

1119 danh sách các giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, các phòng ban, các bác sĩ của các bệnh viện lớn và bệnh viện tư nhân trên khắp đất nước Việt Nam đầy đủ số điện thoại cập nhật .

Information type: sức khỏe

Local: cả nước

Data file number: 79524

Download link: DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TPHN.xlsx

4

2000 khách hàng là mẹ bỉm sữa của bệnh viên MEKONG Tp, HCM bao gồm đầy đủ các thông tin liên hệ như địa chỉ và sđt, họ tên mẹ

Information type: sức khỏe

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 934912

Download link: DANH_SACH_DOI_TUONG 2k (2).xls

5

Dánh Sach 3050 bệnh nhân Khám ở các bệnh viên HCM.

Information type: sức khỏe

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 227968

Download link: 1602489250171_DSKH-BenhNhan-HCM-300520.xlsx

Previous Post Next Post