TOP 5 DATA CỬA HÀNG 4-2023

Data 425 cửa hàng WIn+ tại HCM, có thông tin liên hệ đầy đủ

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 17919432

Download link: 425 cửa hàng Win+ tại HCM.xlsx

ds 2000 khách hàng mua sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng kiotviet qua chuyển khoản ngân hàng có mã giao dịch, họ tên, số điện thoại....

Information type: shopping

Local: Hà Nội

Data file number: 262945

Download link: khach-hang-kiotviet-phanmemquanly.xlsx

data 200 cửa hàng Winmart+ HN có sđt cửa hàng trưởng

Information type: #data

Local: Hà Nội

Data file number: 8238478

Download link: Data 200 cửa hàng Winmart+ Hà Nội.xlsx

Hơn bốn trăm cửa hàng, doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực Photocopy. Bao gồm sdt và tên doanh nghiệp.

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 22524

Download link: photocopy-Mobiphone.xlsx

Danh sách các cửa hàng kinh doanh khu vực huyện Long Thành

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Đồng Nai

Data file number: 18112

Download link: Ghi số Long Thành.xlsx

Previous Post Next Post