TOP 5 DATA MART 4-2023

Danh sách 643 khách hàng sở hữu căn hộ toà Ruby vinhome smart city

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 56168

Download link: Ruby S01 Smart city.xlsx

Danh sách 2000 khách hàng có chi tiêu mua sắm tốt tại Copmart TP.HCM. Với hạng thẻ thành viên cao

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 531456

Download link: 2.000 KH COPMART HCM.xls

Data khách hàng trên khu vực Hà Nội đi Coopmart và spa

Information type: shopping

Local: Hà Nội

Data file number: 73410

Download link: 1F1- DS KH NU THUONG XUYEN DI SPA VA COOPMARK HA NOI.xlsx

data Big Mart- các mặt hàng được bán của siêu thị tại Mỹ

Information type: shopping

Local: Đà Nẵng

Data file number: 887053

Download link: BIG MART.csv

Data 200 khách hàng quan tâm dự án Vinhomes Smart City

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 28360

Download link: Data 200 Vinhomes.xlsx

Previous Post Next Post