TOP 5 DATA MUA BĐS 4-2023

1

Data hơn 200 KH tại Hồ Chí Minh đã từng mua bđs Bình Dương, Vũng Tàu, Long An. KH đã từng đầu tư bđs

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 26876

Download link: DS KH Hồ Chí Minh.xlsx

2

270 Kh Mua Bđs Đất Xanh

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 37049

Download link: 270 Kh Mua Bđs Đất Xanh.xlsx

3

data khách hàng tiềm năng mua BĐS tại Tp Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 51137

Download link: PS tuần 4_10 - 10_10.xlsx.ods

4

Danh sách 200 số KHÁCH HÀNG MUA BĐS ĐẤT NỀN MOON RIVER - KIM OANH BÌNH DƯƠNG

Information type: bất động sản

Local: Bình Dương

Data file number: 98304

Download link: DS 200 KHÁCH MUA ĐẤT NỀN MOON RIVER - KIM OANH.xls

5

578 Khách hàng mua BĐS CBRE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHÁCH CHUẨN GIÀU

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 172032

Download link: 578 Khách hàng mua BĐS CBRE.xls

Previous Post Next Post