TOP 5 DATA VIETTEL 4-2023

1

56.800 VIETTEL Hà Nội

Information type: công nhân viên chức

Local: Hà Nội

Data file number: 3598895

Download link: 56.800 VIETTEL Hà Nội.xlsx

2

Danh sách 444 thuê bao hạng Vàng nhà mạng Viettel khu vực Quận 1

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 56749

Download link: Q1vang.xlsx

3

3.400 Tv Vang Viettel Tphcm

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 684032

Download link: 3.400 Tv Vang Viettel Tphcm.xls

4

Danh sách những đơn còn tồn, bưu tá viettel chưa lấy của tháng, có tên shop đang hoạt động, có địa chỉ khách chính xác, khu vực quận 3, quận 10 Hồ Chí Minh

Information type: shopping

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 155561

Download link: Data đơn tồn Toàn Hồ Chí Minh Viettel.xlsx

5

So Thue Bao Viettel Tra Sau Tai Thu Do Ha Noi(38935 Thanh Vien)

Information type: công nhân viên chức

Local: Hà Nội

Data file number: 9730560

Download link: So Thue Bao Viettel Tra Sau Tai Thu Do Ha Noi(38935 Thanh Vien).xls

Previous Post Next Post