TOP 5 DATA EMAIL 5-2023

1

Email chứng khoáng cả nước. Data từ đầu tháng 1 năm vẫn sài tốt cần trao đổi.

Information type: chứng khoán

Local: cả nước

Data file number: 29800

Download link: danh-sach-email-dot-1.txt

2

164 data email khách hàng để lại thông tin khi mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn trong cả nước từ đầu năm đến nay.

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 20625

Download link: data email.xlsx

3

Danh Sách GĐ MARKETING TẠI HÀ NỘI- ĐẨY ĐỦ SĐT - Email

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hà Nội

Data file number: 657015

Download link: GIAM_DOC_MARKETING_HANOI_đã_lọc_data_từng_chạy_trong_chiến_dịch.xlsx

4

Danh sách mua khóa học Tiếng Anh Toeic Online (có tên, sdt, email)

Information type: giáo dục

Local: cả nước

Data file number: 24390

Download link: Danh sách học viên đăng lý khóa học Tiếng Anh Toeic Online (có tên, sdt, email).xlsx

5

Tên công ty, Tên chủ doanh nghiệp, Chức vụ, Mobile, email

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: cả nước

Data file number: 55234

Download link: Data khách hàng.xlsx

Previous Post Next Post