TOP 5 DATA GIÁ MUA BÁN 5-2023

1

Danh sách 903 giám đốc, lãnh đạo, thu nhập cao - Doanh nghiệp, lãnh đạo

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: cả nước

Data file number: 127634

Download link: 903 KH đại gia.xlsx

2

Thông tin hóa đơn bán lẻ online hơn 514000 hóa đơn với 8 cột dữ liệu là mã hóa đơn , mã kho , mô tả, số lượng , ngày hóa đơn , giá, mã khách hàng ,quốc gia. (Không có thông tin liên lạc)

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 23738543

Download link: Online Retail.xlsx

3

Danh sách Container tổng hợp với chi tiết về giá cho ae XNK

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 17437766

Download link: DSContainerSoiTruocTongHop.pdf

4

Danh sách cán bộ công nhân viên thẩm định giá tphcm

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 550962

Download link: DANH SACH CBCNV THAM DINH GIA 97

5

1200 giám đốc hội đồng quản trị các công ty lớn tphcm

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 415744

Download link: 1.200 GIAM DOC-CT.HĐQT CAC CTY LON HCM.xls

Previous Post Next Post