TOP 5 DATA KHÁCH CÓ NHU CẦU THƯỜNG XUYÊN 5-2023

2100 Khách Nữ Vip Thường Xuyên Spa Đà Nẵng

Information type: #data

Local: Đà Nẵng

Data file number: 182403

Download link: 2100 Khách Nữ Vip Thường Xuyên Spa Đà Nẵng.xlsx

SDT TỔNG HỢP NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHECK IN TẠI SÂN BAY. NHỮNG NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN DI CHUYỂN BẰNG MÁY BAY

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 211530

Download link: SDT Tổng hợp checkin sân bay.txt

2100 Khách Nữ Vip Thường Xuyên Spa

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 182402

Download link: 2100 Khách Nữ Vip Thường Xuyên Spa.xlsx

ds khách hàng thường xuyên đặt mua quần áo qua hệ thống lazada.

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 55238

Download link: 500 khach dat mua hang qua he thong.xlsx

DS kh vip mua nhiều và thường xuyên của shoppe và lazada.

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 48708

Download link: 526 kh mua hang qua he thong.xlsx

Previous Post Next Post