TOP 5 DATA KHÁCH CÓ NHU CẦU THƯỜNG XUYÊN 5-2023

1

DS kh vip mua nhiều và thường xuyên của shoppe và lazada.

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 48708

Download link: 526 kh mua hang qua he thong.xlsx

2

Dữ liệu 1000 khách hàng thường xuyên quan tâm đến bất động sản tại hải phòng trong đên nay

Information type: bất động sản

Local: Hải Phòng

Data file number: 2965522

Download link: Xuất file-18-9=12-13.xlsx

3

1356 khach hàng thường xuyên mua bất dộng sản cao cấp khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 57257

Download link: 1356 Khách hàng thường xuyên mua bất động sản cao cấp.xlsx

4

ds khách hàng thường xuyên đặt mua quần áo qua hệ thống lazada.

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 55238

Download link: 500 khach dat mua hang qua he thong.xlsx

5

danh sách 500 khách đặt phòng khách sạn thời gian dài và thường xuyên khu vực Hà Nội

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 40807

Download link: DS - CORP (Smile).xlsx

Previous Post Next Post