TOP 5 DATA KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ 5-2023

1

DANH SÁCH 200 KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HỖN HỢP, XÂY DỰNG TẠI TPHCM 01

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 24367

Download link: 200 KH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.xlsx

2

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHU VỰC PALM HEIGHT, KHÁCH HÀNG RẤT CHẤT LƯỢNG, XIN CHÚC ANH EM TƯƠNG TÁC TỐT

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 35081

Download link: DATA PALM HEIGHT.xlsx

3

Danh sách khách hàng đầu tư chứng khoán trên cả nước, được cập nhật hoàn toàn tự động, thích hợp với broker

Information type: chứng khoán

Local: cả nước

Data file number: 63727

Download link: Danh sách kh chứng khoán.xlsx

4

DANH SÁCH HỖN TẠP KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN, TỆP KHÁCH HÀNG RẤT CHẤT LƯỢNG, TƯƠNG TÁC RẤT TỐT, XIN CHÚC ANH EM THÀNH CÔNG NHÉ

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 76489

Download link: DATA 13-3-20.xlsx

5

4.000 Khách Hàng Đầu Tư Chứng Khoán

Information type: chứng khoán

Local: cả nước

Data file number: 937472

Download link: 4.000 Khách Hàng Đầu Tư Chứng Khoán.xls

Previous Post Next Post