TOP 5 DATA KHÁCH SẠN 5-2023

Danh sách nhà hàng, khách sạn HCM, có số điện thoại của chủ sở hữu, có thể gọi để chào bán sản phẩm.

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 752640

Download link: 1637_nha_hang_khach_san_tp_hcm.xls

Danh sách trưởng bộ phận IT tại các khách sạn và resot trên toàn quốc

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: cả nước

Data file number: 18936

Download link: Danh sach IT.xlsx

2200 khách hàng nhà hàng khách sạn tại Hồ chứ minh

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 729600

Download link: 2.200 NHA HANG KSAN TPHCM .xls

danh sách 100 đơn vị tuyển dụng ngành nhà hàng, khách sạn trên cả nước

Information type: công nhân viên chức

Local: cả nước

Data file number: 21292

Download link: DANH SÁCH 100 NHÀ TUYỂN DỤNG NGÀNH NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN.xlsx

500 đầu chủ Nhà Hàng, Khách Sạn update mới từ 02/01 đổ lại tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Có đầy đủ thông tin, check tên doanh nghiệp lên mã số thuế. Full Nam, không có nữ, chúc anh em thành công

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 46280

Download link: DATA NH KS HCM.xlsx

Previous Post Next Post