TOP 5 DATA NHẬP KHẨU 5-2023

1

250 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, có số điện thoại và email, tên người đại diện

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: cả nước

Data file number: 96239

Download link: doanh nghiệp xuất nhập khẩu.xlsx

2

thông tin khách hàng mua hàng tại trang thương mại điện tử, data mẫu có thông tin người, người bán, giá cả,nước xuất khẩu, nước nhập khẩu dùng để nhập hàng về việt nam

Information type: shopping

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 149504

Download link: Housebill.xls

3

Doanh Nghiệp Sản Xuất Nhập Khẩu TPHCM

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 261977

Download link: Doanh Nghiệp Sản Xuất Nhập Khẩu TPHCM.xlsx

4

Hơn 200 data doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Hà Nội, ngành logiatic, phù hợp cho các bạn sale logistic

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hà Nội

Data file number: 427008

Download link: 395_1030.xls

5

Danh sách cán bộ công nhân viên công ty xuất nhập khẩu petrolimex tphcm

Information type: công nhân viên chức

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 26624

Download link: DANH SACH CONG TY PETROLIMEX.xls

Previous Post Next Post