TOP 5 DATA QUẬN 12 5-2023

1

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Quận 12 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 219503

Download link: Tiểu học Lý Tự Trọng Quận 12 TP Hồ Chí Minh.xlsx

2

Trường TH Nguyễn Du Quận 12 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 215717

Download link: TH Nguyễn Du Quận 12 TP Hồ Chí Minh.xlsx

3

326 , nguồn data số điện thoại cha mẹ phụ huynh học sinh của trường tiểu học Nguyễn trãi quận 12 , Thành phố Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 48151

Download link: Danh sách khối 1 tiểu học Nguyễn Trãi, Quận 12.xlsx

4

550 8x Plus - Quận 12 Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 38998

Download link: 550 8x Plus - Quận 12 Tphcm.xlsx

5

Trường TH Võ Thị Thừa Quận 12 TP Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 79072

Download link: TH Võ Thị Thừa Quận 12 TP Hồ Chí Minh.xlsx

Previous Post Next Post