TOP 5 DATA SỐ DƯ 5-2023

1

Bao gồm hơn 7,7600 data khách hàng ngân hàng Vietcombank khu vực Quận Ba Đình-Thành phố Hà Nội, chi tiết có tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số dư

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hà Nội

Data file number: 584878

Download link: Data KH Viecombank Quận Ba Đình-Hà Nội.xlsx

2

data khách đầu tư bất động sản hồ chí minh có số dư cao, đầy đủ thông tin liên lạc và họ tên khách hàng, địa chỉ nhà ở

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 62228

Download link: SSI.xlsx

3

Danh sách khách hàng có số dư trên 10 triệu tại ngân hàng ACB , khách hàng đa số tại khu vực Hồ Chí MInh

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 158688

Download link: 2000 KH ACB 09.xlsx

4

data danh sách khách hàng vip của ngân hàng vietcom bank hồ chí minh có số dư tài khoản lớn

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 51728

Download link: 8-data-danh-sach-khach-hang-moi-nhat-vip-ngan-hang-vietcombank.xlsx

5

50000 số khách hàng mbank ở khu vực cả nước có số dư gửi tiết kiệm, đầy đủ tên, số điện thoại, địa chỉ phù hợp khai thác

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hà Nội

Data file number: 4320076

Download link: mb 50k (2).xlsx

Previous Post Next Post