TOP 5 DATA TELESALE 5-2023

1

danh sách 148 khách hàng phù hợp telesales vay vốn khu vực miền nam

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: cả nước

Data file number: 24157

Download link: danh sách khách hàng có vay vốn ngân hàng trên toàn nước.xlsx

2

Danh sách gồm 634 Giám đốc doanh nghiệp tại Đồng Nai, Gồm MST, Ngày thành lập, Số điện thoại, địa chỉ công ty, thích hợp telesale

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Đồng Nai

Data file number: 280576

Download link: 634 Giam doc doanh nghiep Dong Nai.xls

3

500 khách hàng mua dự án căn hộ QUận 7 ,cập nhật tháng 7 , thích hơp telesale căn hộ khu Nam

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 61827

Download link: 421163348-1000-KH-Q7.xlsx

4

Data khách hàng quan tâm dự án Mương Mán Hàm Thuận Nam, Bình Thuận (Telesale 160 số)

Information type: bất động sản

Local: Bình Thuận

Data file number: 60143

Download link: Data du an KDC MM.xlsx

5

2200 khách masteri thảo điền quận 2, ae khai thác chào telesale, bảo hiểm tài chính , ngân hàng

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 220544

Download link: KH Masteri updates (2200) NEW - da in.xlsx

Previous Post Next Post