TOP 5 DATA TRƯỜNG THPT 5-2023

1

Danh sách học sinh tại các trường THPT Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 31252

Download link: Data HS TP.HCM.xlsx

2

Trường THCS, THPT Ngôi Sao BÌNH TÂN HCM

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 8544

Download link: thông tin phhs THCS, THPT Ngôi Sao BÌNH TÂN HCM

3

Trường THCS và THPT ĐINH TIÊN HOÀNG TÂN PHÚ HCM

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 2376

Download link: nguồn giáo dục THCS và THPT ĐINH TIÊN HOÀNG TÂN PHÚ HCM

4

Trường TiH - THCS - THPT QUỐC TẾ BẮC MỸ Bình Chánh TP. HCM

Information type: giáo dục

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 7980

Download link: thông tin học sinh TiH - THCS - THPT QUỐC TẾ BẮC MỸ Bình Chánh Sài Gòn

5

Dữ liệu họ tên và Số điện thoại Học sinh THPT tỉnh Bình Thuận

Information type: giáo dục

Local: Bình Thuận

Data file number: 156160

Download link: DTHT.xls

Previous Post Next Post