TOP 5 DATA BÌNH PHƯỚC 9-2023

khách hàng quan tâm và có nhu cầu đầu tư bất động sản đất nền khu vực bình phước

Information type: bất động sản

Local: Bình Phước

Data file number: 18165

Download link: kh quan tâm bds bình phước.xlsx

200 khách hàng quan tâm đất nền bình dương, bình phước

Information type: bất động sản

Local: Bình Dương

Data file number: 17348

Download link: 07-06.xlsx

khách hàng quan tâm dụ án đất nền bình dương hơn 50 số, đa số khách hàng ở bình dương, bình phước

Information type: bất động sản

Local: Bình Dương

Data file number: 98367

Download link: BÁO CÁO KHÁCH PHÁT SINH HÀNG NGÀY 4.xlsx

Tổng hợp gần 300 khách hàng mua đất nền Cát tường đồng xoài, bình phước đầy đủ thông tin, mã nền

Information type: bất động sản

Local: Bình Phước

Data file number: 33118

Download link: Khách hàng mua đất nền Cát Tường đồng xoài ĐỢT 5.xlsx

Thông tin người dân đi chợ online ở Bình Phước (Lazada; Tiki;..)

Information type: shopping

Local: Bình Phước

Data file number: 53054

Download link: Thông tin người dân đi chợ online ở Bình Phước

Previous Post Next Post