TOP 5 DATA NOVALAND 9-2023

Danh sách khách hàng Sunrie Novaland - ở quận 7. Chúc anh em khai thác chuyển nhượng, cho thuê hiệu quả, còn trên 70%

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 113210

Download link: Sunrise City View Full 1300KH.xlsx

Danh sách chủ hộ mua căn hộ Madison Thi Sách Quận 1 của Novaland

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 18195

Download link: MADISON-2.xlsx

data khách hàng đã sở hữu bđs liền kế dự án Aqua City Novaland

Information type: bất động sản

Local: Đồng Nai

Data file number: 20099

Download link: AQUA CITY - River Park.xlsx

193 số khách hàng mua villa novaworld phan thiết, bình thuận, khu florida 1, khu 7, dự án novaworld phan thiết, của novaland

Information type: bất động sản

Local: Bình Thuận

Data file number: 18394

Download link: data phan thiet.xlsx

khach hang lexington cua novaland phu hop cho ban nao dang ban cho novaland hoac nhung ban dang muon vao novaland ban hang

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 59339

Download link: 600 KHÁCH LEXINGTON.xlsx

Previous Post Next Post