TOP 5 DATA TOWER 9-2023

Data khách hàng mua căn hộ Citygate Tower , P16 ,Q8. Khách hàng đầu tư ! Chúc các anh em thành công !!!

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 128224

Download link: Citygate 1.xlsx

Masteri Tower 5 Occupants Quận 2 Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 338944

Download link: Masteri Tower 5 Occupants Quận 2 Tphcm.xls

danh sach chung cu Masteritower phan 1 a cua ho chi minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 57539

Download link: MasteriTower1-Occupants.ods

Danh sách khách hàng vip là chủ hộ taị Sailing tower quận 1. Tên, sđt, địa chỉ

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 44544

Download link: VIP SAILLING TOWER Q1.xls

841 Gemek Tower Hoài Đức Hà Nội

Information type: bất động sản

Local: Hà Nội

Data file number: 64266

Download link: 841 Gemek Tower Hoài Đức Hà Nội.xlsx

Previous Post Next Post