TOP 5 DATA CENTRAL 10-2023

Shop House Vinhomes Central Park Bình Thạnh Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 19296

Download link: Shop House Vinhomes Central Park Bình Thạnh Tphcm.xlsx

Danh sach khach hang cua Vin Group - Vinhomes central park cho anh em lam bat dong san (hang VIP)

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 57671

Download link: Vinhomes Central Park VinGroup.xlsx

Vinhomes Central Park Full Tòa Bình Thạnh Tphcm

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1223680

Download link: Vinhomes Central Park Full Tòa Bình Thạnh Tphcm.xls

6000 data khách hàng mua căn hộ Vinhome Central Park, Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 289890

Download link: 6000 Data Kh VinHome CentralPark.xlsx

Data khách mua tại Vin Central Park (Ho Chi Minh). Trong nay có cả mã căn hộ, số điện thoại, email và họ tên đầy đủ của khách hàng.

Information type: bất động sản

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 1940508

Download link: 3.Vinhome-centralpark file tách đầy đủ.xls

Previous Post Next Post