TOP 5 DATA CỬA HÀNG 10-2023

Danh sách các cửa hàng kinh doanh khu vực huyện Long Thành

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Đồng Nai

Data file number: 18112

Download link: Ghi số Long Thành.xlsx

ds 2000 khách hàng mua sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng kiotviet qua chuyển khoản ngân hàng có mã giao dịch, họ tên, số điện thoại....

Information type: shopping

Local: Hà Nội

Data file number: 262945

Download link: khach-hang-kiotviet-phanmemquanly.xlsx

Danh sách Số Điện Thoại Cửa Hàng Pharmacity trên Toàn Quốc và Số Điện Thoại Các Quản Lý Khu vực tại Các Cửa hàng Pharmacity

Information type: sức khỏe

Local: Hà Nội

Data file number: 155278

Download link: 211115_List pharmacy-ASM.xlsx

Hơn bốn trăm cửa hàng, doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực Photocopy. Bao gồm sdt và tên doanh nghiệp.

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 22524

Download link: photocopy-Mobiphone.xlsx

1300 cửa hàng thực phẩm TONG HOP DSKH

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 6732915

Download link: 1300 cửa hàng thực phẩm TONG HOP DSKH.xlsx

Previous Post Next Post