TOP 5 DATA LÃNH ĐẠO 10-2023

danh sách 600 khách hàng vip, chứng khoán, đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, data dữ liệu khách hàng.

Information type: #data

Local: cả nước

Data file number: 183808

Download link: 600 KHACH HANG.xls

danh sách 100000 doanh nghiệp,lãnh đạo ở thành phố hồ chí minh

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 10491940

Download link: Danh sách 100.000 doanh nghiệp HCM T9.xlsx

Danh sách 903 giám đốc, lãnh đạo, thu nhập cao - Doanh nghiệp, lãnh đạo

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: cả nước

Data file number: 127634

Download link: 903 KH đại gia.xlsx

500 doanh nghiep lon nhat thanh pho Hồ Chí Minh - Doanh nghiệp, lãnh đạo

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 222543

Download link: Lap-DSKH 500 DOANH NGHIEP.xlsx

danh sách các lãnh đạo người phát ngôn đưa ra các chính sach của tỉnh, danh sách bao gồm đầy đủ các cấp nghành và số điện thoại cá nhân

Information type: doanh nghiệp, lãnh đạo

Local: Bắc Giang

Data file number: 66165

Download link: danh sach cac lanh dao tinh bac giang.xlsx

Previous Post Next Post