TOP 5 DATA MUA HÀNG 10-2023

Dữ liệu người dân mua hàng online ở Cao Bằng (Lazada; Shopee;..)

Information type: shopping

Local: Cao Bằng

Data file number: 16833

Download link: Dữ liệu người dân mua hàng online ở Cao Bằng

Data đã mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe: cốm trí não Gbrain Data bao gồm 2 tháng: 1,2 Khách đã mua hàng có khả năng mua thêm sản phẩm sữa non cho trẻ

Information type: sức khỏe

Local: cả nước

Data file number: 2561226

Download link: Data mua Cốm Trí não cho trẻ.xlsx

Hơn 200 KH thường xuyên mua hàng online về thời trang

Information type: shopping

Local: cả nước

Data file number: 19240

Download link: Data khách hàng thường xuyên mua online.xlsx

khách hàng mua hàng online sản phẩm thời trang, mỹ phẩm

Information type: shopping

Local: Hà Nội

Data file number: 43758

Download link: GHN 19.04, chieu, chuan.xlsx

Thông tin người mua hàng online ở Bạc Liêu (Lazada; Sendo;..)

Information type: shopping

Local: Bạc Liêu

Data file number: 22963

Download link: Thông tin người mua hàng online ở Bạc Liêu

Previous Post Next Post