TOP 5 DATA TƯƠNG TÁC TỐT 10-2023

Data 3000 khách hàng dự án Swan Park nhơn trạch tương tác tốt cho ae bất động sản dự án đất nền căn hộ đồng nai, q9 khai thác

Information type: bất động sản

Local: Đồng Nai

Data file number: 36187

Download link: Swan Park 3000.xlsx

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP ĐẦU TƯ DỰ ÁN SUNRISE BAY - ĐÀ NẴNG. KHÁCH HÀNG TƯƠNG ĐỐI DỄ TƯƠNG TÁC, CHÚC ANH EM THÀNH CÔNG

Information type: bất động sản

Local: Đà Nẵng

Data file number: 77094

Download link: Sunrise Bay -Đà Nẵng.xlsx

1000 SDT Viettel KH HCM có địa chỉ rõ ràng, KHÁCH HÀNG TƯƠNG TÁC RẤT TỐT, CHÚC ANH EM THÀNH CÔNG

Information type: #data

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 86675

Download link: DATA HCM.xlsx

Danh Sách Khách hàng đã check tương tác chứng khoán tại TPHCM 11

Information type: ngân hàng, tín chấp

Local: Hồ Chí Minh

Data file number: 732550

Download link: ACB đã gọi tổng.xlsx

KHÁCH HÀNG SIÊU VIP MUA DỰ ÁN VINHOMES BA SON, KHÁCH HÀNG TƯƠNG TÁC TƯƠNG ĐỐI TỐT, CHÚC CÁC BẠN TƯ VẤN THÀNH CÔNG

Information type: bất động sản

Local: cả nước

Data file number: 1564160

Download link: vinhome bason.xls

Previous Post Next Post